Klimasats-prosjekt

Klimasats Valdres

Fylke: Innlandet
Søker: VALDRES NATUR- OG KULTURPARK
Tilskudd: 150 000
Status: Gjennomført
Varighet av prosjekt: Mar 2019 - Jan 2020
Type tiltak: Nettverk
Søknad:
Tilsagn: