Klimasats-prosjekt

Klimasats Valdres

Prosjektnavn: Klimasats Valdres
Fylke: Innlandet (N)
Søker: VALDRES NATUR- OG KULTURPARK
Tilskudd: 150 000
Status: Gjennomført
Søknadsår: 2019
Type tiltak: Nettverk