Klimasats-prosjekt

Klimasatsing i distriktene – et bærekraftig Meløy

Prosjektnavn: Klimasatsing i distriktene – et bærekraftig Meløy
Fylke: Nordland (N)
Søker: MELØY KOMMUNE
Tilskudd: 300 000
Status: Under gjennomføring
Søknadsår: 2019
Type tiltak: Arealplanlegging, Transportplanlegging