Klimasats-prosjekt

Klimasmarte folk, firmaer og landbruk

Fylke: Østfold
Søker: ØSTFOLD FYLKESKOMMUNE
Tilskudd: 4 000 000
Status: Gjennomført
Varighet av prosjekt: Jun 2019 - Nov 2022
Type tiltak: Holdning og undervisning, Lade annet, Landbruk og skog
Søknad:
Tilsagn:
Rapport:

Viken fylkeskommune har sluttført et storstilt arbeid for å spre klimakunnskap, og organisert kurs og veiledning for å mobilisere til handling. Aktivitetene har vært rettet mot klimatiltak i landbruket, i tillegg til laderådgivning for borettslag og oppstart av Klimapartnere i regionen.

Klimatiltak i landbruket

Fylkeskommunen har arrangert 67 arrangementer som har samlet over 5000 deltakere. Temaer har inkludert:

  • biokull
  • skogbruk
  • jordbruksforvaltning
  • klimakalkulatorer
  • landbruksstrategier

En webinarserie om klimasmart skogbruk har hatt til sammen 660 deltakere der fylkeskommunen har nådd ut til kommuner, gårdbrukere, landbruksrådgivere, naturbrukslærere og elever og skogeiere over hele landet. På webinarene har  klimadimensjonen i hele verdikjeden fra planting til hugst vært viktig.

Fylkeskommunen har også arrangert kurs i solenergi i landbruket, og hatt fagdager om fossilfri oppvarming av korntørkere og fossilfrie arbeidsmaskiner. Over 30 gårder i Viken har fått tilbud om tilpasset rådgivning og energianalyser.

Lading i borettslag og Klimapartnere

Nesten 80 borettslag og sameier har fått rådgivning om lading fra Elbilforeningen, og av disse har 35 anskaffet ladere. Klimapartnere Østfold har høyt aktivitetsnivå. Partnerskapet har blitt en del av Klimapartnere Viken og får stadig flere partnere.

Relevante lenker