Klimasats-prosjekt

Klimasmarte folk, firmaer og landbruk

Fylke: Viken (N)
Søker: ØSTFOLD FYLKESKOMMUNE
Tilskudd: 4 000 000
Status: Under gjennomføring
Varighet av prosjekt: Jun 2019 - Nov 2022
Type tiltak: Holdning og undervisning, Lade annet, Landbruk og skog
Søknad:
Tilsagn:

Viken fylkeskommune er i gang med et storstilt arbeid for å spre kunnskap, og organiserer kurs og veiledning for å mobilisere til handling. I første omgang har aktivitetene vært rettet mot klimatiltak i landbruket, og laderådgivning for borettslag.

Lading i borettslag og tiltak i landbruket

Så langt har 78 borettslag og sameier har fått rådgivning om lading fra Elbilforeningen, og av disse har 35 anskaffet ladere.

For landbruket har fylkeskommunen arrangert flere webinarer om ulike tema:

  • biokull
  • jordbruksforvaltning
  • klimakalkulatorer
  • landbruksstrategier

Fylkeskommunen har også arrangert kurs i solenergi i landbruket, og hatt fagdager om fossilfri oppvarming av korntørkere og fossilfrie arbeidsmaskiner. Flere gårder i Viken har fått tilbud om tilpasset rådgivning og energianalyser.

Relevante lenker