Klimasats-prosjekt

Klimatiltak i Klubben næringspark

Fylke: Troms
Søker: LENVIK KOMMUNE
Tilskudd: 375 000
Status: Gjennomført
Varighet av prosjekt: Mai 2019 - Des 2020
Type tiltak: Energi, Forprosjekt, Samarbeid med næringslivet
Søknad:
Tilsagn:
Rapport:

Lenvik kommune har utredet tiltak og sirkulære verdikjeder for å gjøre Klubben næringspark på Senja mer klimavennlig. Næringsparken er forbeholdt blågrønne næringer som fiskeri, havbruk, landbruk og utnyttelse av bioråstoff fra disse aktørene. 

Kommunen er ansvarlig for planarbeidet og utbygging av infrastrukturen i området, og prosjektet omfattet både eksisterende og mulige fremtidige aktiviteter i næringsparken. For å sikre god forankring i næringslivet, bør berørte næringsaktører inngå som samarbeidspartnere tidlig i utviklingen av området.

Resultater

Prosjektet har kartlagt material- og energistrømmene i næringsparken, og utredet uutnyttede ressurser som kan benyttes i eksisterende eller nye industriaktiviteter. Flere tiltak har blitt identifisert og rangert etter prioritet:

  1. Anlegge et biogassanlegg som kan bruke organisk avfall og overskuddsvarme fra næringsparken for å produsere både energi til lokale formål og gjødsel til veksthus og lokale bønder.
  2. Bygge veksthus som kan utnytte varme, CO2 og andre næringstoffer fra næringsparken, blant annet det foreslåtte biogassanlegget.
  3. Bruke overskuddsenergi og vann fra næringsområdet til å starte opp fiskefôrproduksjon.
  4. Bruke det tempererte industrivannet i produksjonen av marine organismer, blant annet fiskeyngel, sjøpølser og tropiske rekearter.
Relevante lenker