Klimasats-prosjekt

Klimavennleg barnehage i Aurland

Fylke: Vestland
Søker: AURLAND KOMMUNE
Tilskudd: 375 000
Status: Gjennomført
Varighet av prosjekt: Mai 2019 - Mar 2021
Type tiltak: Bygg, Forprosjekt
Søknad:
Tilsagn:
Rapport:

Aurland kommune skal bygge en ny barnehage, og har i den forbindelse leid inn COWI til å kartlegge klimavennlige løsninger.

Se vedlagt konsulentrapport.

Relevante lenker