Klimasats-prosjekt

Klimavennleg barnehage i Aurland

Prosjektnavn: Klimavennleg barnehage i Aurland
Fylke: Vestland (N)
Søker: AURLAND KOMMUNE
Tilskudd: 375 000
Status: Gjennomført
Søknadsår: 2019
Type tiltak: Bygg, Forprosjekt

Aurland kommune skal bygge en ny barnehage, og har i den forbindelse leid inn COWI til å kartlegge klimavennlige løsninger.

Se vedlagt konsulentrapport.

Relevante lenker