Klimasats-prosjekt

Klimavennleg fotballhall

Fylke: Vestland
Søker: FLORA KOMMUNE
Tilskudd: 200 000
Status: Gjennomført
Varighet av prosjekt: Apr 2019 - Nov 2020
Type tiltak: Bygg, Forprosjekt
Søknad:
Tilsagn:
Rapport:

Flora kommune, nå Kinn, har kartlagt klimavennlige løsninger ved bygging av en ny fotballhall. Kommunen har sett på valg av byggematerialer, energiløsninger og grunnarbeid for å redusere klimagassutslipp sammenliknet med et referansebygg.

Relevante lenker