Klimasats-prosjekt

Klimavennleg fotballhall

Prosjektnavn: Klimavennleg fotballhall
Fylke: Vestland (N)
Søker: FLORA KOMMUNE
Tilskudd: 200 000
Status: Gjennomført
Søknadsår: 2019
Type tiltak: Bygg, Forprosjekt

Flora kommune, nå Kinn, har kartlagt klimavennlige løsninger ved bygging av en ny fotballhall. Kommunen har sett på valg av byggematerialer, energiløsninger og grunnarbeid for å redusere klimagassutslipp sammenliknet med et referansebygg.

Relevante lenker