Klimasats-prosjekt

Klimavennlig arealplanlegging

Fylke: Trøndelag
Søker: HØYLANDET KOMMUNE UTVIKLING OG NÆRING
Tilskudd: 175 000
Status: Gjennomført
Varighet av prosjekt: Mai 2019 - Jul 2020
Type tiltak: Arealplanlegging
Søknad:
Tilsagn:
Rapport:

Høylandet kommune skal revidere reguleringsplanen for sentrumsområdet, og som en del av kunnskapsgrunnlaget har de kartlagt:

  • plassering av framtidige næringsområder, med formål om å legge til rette for klimavennlig transport
  • plassering av lade- og hurtigladestasjoner for elbil, og tilrettelegging for sykkelstier og sykkelparkering

Kunnskapsgrunnlag for flere planer

Kartleggingsarbeidet skulle i utgangspunktet kun se på sentrumsområdet, men underveis kom kommunen fram til at prosjektet måtte inkludere hele kommunen. Sluttresultatet av prosjektet vil derfor inngå i kunnskapsgrunnlaget for revisjon av sentrumsplanen, arealplanen og arealstrategien som er en del av samfunnsplanen. Se presentasjon av arealstrategien under.

Relevante lenker