Klimasats-prosjekt

Klimavennlig byggeri

Fylke: Telemark
Søker: NOTODDEN KOMMUNE
Tilskudd: 525 000
Status: Avlyst
Varighet av prosjekt: Jun 2019 - Avlyst
Type tiltak: Bygg
Søknad:
Tilsagn: