Klimasats-prosjekt

Klimavennlig byggeri

Fylke: Vestfold og Telemark (N)
Søker: NOTODDEN KOMMUNE
Tilskudd: 525 000
Status: Avlyst
Varighet av prosjekt: Jun 2019 - Jan 0001
Type tiltak: Bygg
Søknad:
Tilsagn: