Klimasats-prosjekt

Klimavennlig bygging og planlegging i Nord

Fylke: Troms og Finnmark
Søker: ALTA KOMMUNE
Tilskudd: 235 000
Status: Gjennomført
Varighet av prosjekt: Mai 2019 - Jan 2022
Type tiltak: Arealplanlegging, Bygg, Holdning og undervisning
Søknad:
Tilsagn:
Rapport:

Alta kommune har holdt en konferanse om klimavennlig utbygging i kaldere klima. Konferansen var også støttet av Innovasjon Norge. Totalt deltok 72 personer fysisk på konferansen. 

Konferansen ble avholdt november 2021, se programmet nedenfor. I lenken nedenfor kan du også se videopptak og presentasjoner fra konferansen.

Noen læringspunkter fra konferansen

  • Kommunen forventer at flere av deltakerne på konferansen vil bli mer klimavennlige. Både med tanke på byggestart, valg av materialer og planlegging, og konseptutvikling hos arkitekt.
  • Lokal verdiskaping og god forvaltning av naturressursene ble fremhevet av flere innledere. Dette ble spesielt nevnt av tidligere statsminister i Sverige, Göran Persson.
  • Betongnæringen trakk frem noen utfordringer, men at de jobber med å redusere klimagassutslipp i betongproduksjonen og byggelementer.
  • Treindustrien bruker fornybare ressurser og har bevist at man kan bygge både høyt og stort i tre.
  • Gjenbruk av tre kommer stadig tydeligere frem på dagsordenen. Det dreier seg i hovedsak om å bygge med gjenbruksmaterialer, framfor at de kastes eller brennes.
  • NVE orienterte om klimaendringene. Det er i nord vi vil se de største endringene. 
Relevante lenker