Klimasats-prosjekt

Klimavennlig Fauske kulturhus

Fylke: Nordland
Søker: FAUSKE KOMMUNE
Tilskudd: 146 250
Status: Avlyst
Varighet av prosjekt: Apr 2019 - Okt 2020
Type tiltak: Bygg, Forprosjekt
Søknad:
Tilsagn: