Klimasats-prosjekt

Klimavennlig samferdselløft Gol kommune

Prosjektnavn: Klimavennlig samferdselløft Gol kommune
Fylke: Viken (N)
Søker: GOL KOMMUNE
Tilskudd: 87 375
Status: Gjennomført
Søknadsår: 2019
Type tiltak: Bygg, Bygge- og anleggsplass