Klimasats-prosjekt

Klimavennlig samferdselløft Gol kommune

Fylke: Buskerud
Søker: GOL KOMMUNE
Tilskudd: 87 375
Status: Gjennomført
Varighet av prosjekt: Mai 2019 - Jan 2020
Type tiltak: Bygge- og anleggsplass, Forprosjekt
Søknad:
Tilsagn:
Rapport:

Gol kommune har utredet hvordan de kan rehabilitere kommunale veier på en klimavennlig måte. 

Miljø må vektes høyere

For å redusere klimagassutslippene fra veiprosjekter, kan kommunen blant annet vekte miljø og klima høyere i konkurranser, og utarbeide klimagassbudsjett for alle prosjekter.

Relevante lenker