Klimasats-prosjekt

Klimavennlig samferdselløft Gol kommune

Prosjektnavn: Klimavennlig samferdselløft Gol kommune
Fylke: Viken (N)
Søker: GOL KOMMUNE
Tilskudd: 87 375
Status: Gjennomført
Søknadsår: 2019
Type tiltak: Bygge- og anleggsplass, Forprosjekt

Gol kommune har utredet hvordan de kan rehabilitere kommunale veier på en klimavennlig måte. 

Miljø må vektes høyere

For å redusere klimagassutslippene fra veiprosjekter, kan kommunen blant annet vekte miljø og klima høyere i konkurranser, og utarbeide klimagassbudsjett for alle prosjekter.

Relevante lenker