Klimasats-prosjekt

Klimavennlig sentrumsutvikling i Løten

Prosjektnavn: Klimavennlig sentrumsutvikling i Løten
Fylke: Innlandet (N)
Søker: LØTEN KOMMUNE
Tilskudd: 290 000
Status: Avlyst
Søknadsår: 2019
Type tiltak: Arealplanlegging