Klimasats-prosjekt

Klimavennlig sentrumsutvikling i Løten

Fylke: Innlandet
Søker: LØTEN KOMMUNE
Tilskudd: 290 000
Status: Avlyst
Varighet av prosjekt: Jun 2019 - Sep 2021
Type tiltak: Arealplanlegging
Søknad:
Tilsagn: