Klimasats-prosjekt

Klimavennlig transport

Prosjektnavn: Klimavennlig transport
Fylke: Trøndelag (N)
Søker: MALVIK KOMMUNE
Tilskudd: 543 300
Status: Gjennomført
Søknadsår: 2019
Type tiltak: Lade tjenestebiler