Klimasats-prosjekt

Klimavennlig transport

Fylke: Trøndelag
Søker: MALVIK KOMMUNE
Tilskudd: 543 300
Status: Gjennomført
Varighet av prosjekt: Mai 2019 - Nov 2019
Type tiltak: Lade tjenestebiler
Søknad:
Tilsagn: