Klimasats-prosjekt

Klimavennlige bygg

Prosjektnavn: Klimavennlige bygg
Fylke: Trøndelag (N)
Søker: HØYLANDET KOMMUNE UTVIKLING OG NÆRING
Tilskudd: 290 000
Status: Gjennomført
Søknadsår: 2019
Type tiltak: Bygg, Forprosjekt

I dette prosjektet har kommunen vurdert klimatiltak i flere kommunale bygg som barnehager, omsorgsboliger, sykehjem og flerbrukshall. Kommunen vurderer nå å renovere sykehjemmet opp til passivstandardhus. I tillegg har kommunen utredet sentral varmekilde for alle kommunale bygg. Etter å ha utredet ulike varmekilder har kommunen landet på flisfyringsanlegg som sentral varmekilde.