Klimasats-prosjekt

Klimavennlige bygg

Fylke: Trøndelag
Søker: HØYLANDET KOMMUNE UTVIKLING OG NÆRING
Tilskudd: 290 000
Status: Gjennomført
Varighet av prosjekt: Mai 2019 - Feb 2021
Type tiltak: Bygg, Forprosjekt
Søknad:
Tilsagn:

I dette prosjektet har kommunen vurdert klimatiltak i flere kommunale bygg som barnehager, omsorgsboliger, sykehjem og flerbrukshall. Kommunen vurderer nå å renovere sykehjemmet opp til passivstandardhus. I tillegg har kommunen utredet sentral varmekilde for alle kommunale bygg. Etter å ha utredet ulike varmekilder har kommunen landet på flisfyringsanlegg som sentral varmekilde.