Klimasats-prosjekt

Klimavennlige innkjøp, analyse og indikatorer

Fylke: Innlandet
Søker: HAMAR KOMMUNE
Tilskudd: 450 000
Status: Gjennomført
Varighet av prosjekt: Jun 2019 - Nov 2021
Type tiltak: Anskaffelser
Søknad:
Tilsagn:
Rapport:

Hamar kommune har sammen med Stange og Løten analysert klimafotavtrykket for anskaffelser, og utarbeidet gode indikatorer. Gjøvik kommune ble også med i prosjektet underveis.

Verktøy for å måle klimaeffekt av anskaffelser

Kommunene har tilsammen 37 felles rammeavtaler for anskaffelser. Prosjektet har resultert i et verktøy for å sette klimakrav til konkrete anskaffelser, i de konkrete rammeavtalene.

Sweco har laget verktøyet som er todelt i Excel og Microsoft Power BI. Se lenke til brukermanual nedenfor.

Enklere vurderinger av tilbud

Verktøyet skal gjøre det mer konkret og enklere å evaluere leverandørers tilbud i konkurranser. Det skal også gi bedre datagrunnlag i arbeidet med å redusere klimagassutslipp. Verktøyet har blant annet:

  • indikatorer som skal svares opp av leverandørene
  • indikatorene kan benyttes til å evaluere de forskjellige tilbudene opp mot hverandre, målt i i CO2‐ekvivalenter
  • indikatorene viser i hvilke innkjøpskategorier det er økonomisk og klimamessig størst gevinst å hente (kost/nytte).
Relevante lenker