Klimasats-prosjekt

Klimavennlige kjøretøy for veg, park og anlegg

Fylke: Innlandet
Søker: ELVERUM KOMMUNE
Tilskudd: 75 000
Status: Gjennomført
Varighet av prosjekt: Jun 2019 - Nov 2020
Type tiltak: Maskiner og kjøretøy
Søknad:
Tilsagn:
Rapport: