Klimasats-prosjekt

Klimavennlige kjøretøy for veg, park og anlegg

Prosjektnavn: Klimavennlige kjøretøy for veg, park og anlegg
Fylke: Innlandet (N)
Søker: ELVERUM KOMMUNE
Tilskudd: 75 000
Status: Under gjennomføring
Søknadsår: 2019
Type tiltak: Maskiner og kjøretøy