Klimasats-prosjekt

Kolbotn barneskole og fleridrettshall

Fylke: Akershus
Søker: OPPEGÅRD KOMMUNE
Tilskudd: 3 000 000
Status: Avlyst
Varighet av prosjekt: Jun 2019 - Avlyst
Type tiltak: Bygg
Søknad:
Tilsagn: