Klimasats-prosjekt

Kolbotn barneskole og fleridrettshall

Prosjektnavn: Kolbotn barneskole og fleridrettshall
Fylke: Viken (N)
Søker: OPPEGÅRD KOMMUNE
Tilskudd: 3 000 000
Status: Avlyst
Søknadsår: 2019
Type tiltak: Bygg