Klimasats-prosjekt

Kommunedeplan for Krøgenes-Vindholmen

Fylke: Agder
Søker: ARENDAL KOMMUNE
Tilskudd: 600 000
Status: Gjennomført
Varighet av prosjekt: Jun 2019 - Sep 2021
Type tiltak: Arealplanlegging
Søknad:
Tilsagn:
Rapport:

På Vindholmen kommer det snart en ny bydel. Som en del av planarbeidet for områdene Krøgenes og Vindholmen, har Arendal kommune gjennomført en mulighetsstudie for grønn mobilitet og medvirkning. Mulighetsstudiet vil ligge til grunn for en kommunedelplan for området.

Medvirkning er viktig for den nye bydelen

Kommunen har sett på hvordan den nye bydelen kan knyttes sammen med Krøgenes på en klimavennlig måte. En stor del av prosjektet var å involvere innbyggerne, med mål å redusere bilbruk og stimulere til gange og sykkel. På grunn av Covid-19 ble prosjektet utsatt, så medvirkningsarbeidet pågår fortsatt (se detaljer i vedlegg til sluttrapporten under).

Forventer økt trafikk

Etter planen skulle resultatene fra mulighetsstudien inn i reguleringsplaner, men dette arbeidet er forsinket. Det skyldes delvis beslutningen om å etablere en stor batterifabrikk i Arendal, og at mange planer raskt ble foreldet.

Kommunen forventer en stor økning i trafikken i området, både til den nye fabrikken og den nye bydelen. Målet er at det meste av denne økningen skal være grønn og uten bil.

Alt arbeidet som er gjort i prosjektet har stor verdi, og vil føre til store endringer i området. Mulighetsstudien danner også et viktig grunnlag for videre regulering og revidering av kommunens arealplan.

Relevante lenker