Klimasats-prosjekt

Kommunenettverk i Klimapartnere Agder

Fylke: Agder
Søker: AUST-AGDER FYLKESKOMMUNE
Tilskudd: 325 000
Status: Gjennomført
Varighet av prosjekt: Mar 2019 - Jan 2020
Type tiltak: Samarbeid med næringslivet, Nettverk
Søknad:
Tilsagn: