Klimasats-prosjekt

Kompetansehevande tiltak for miljøvennlige innkjøp

Fylke: Møre og Romsdal
Søker: STRANDA KOMMUNE
Tilskudd: 2 000 000
Status: Gjennomført
Varighet av prosjekt: Jun 2019 - Nov 2021
Type tiltak: Anskaffelser
Søknad:
Tilsagn:
Rapport:

Samarbeid om innkjøp på Sunnmøre

I regi av Ålesund kommune skal flere kommuner på Sunnmøre samarbeide om å sette klimakrav i sine innkjøp. Kommunene skal jobbe systematisk med dette ved å ansette en person i to år. I løpet av disse to årene skal kommunene inngå innkjøpsavtaler som dekker flere tema der det er aktuelt å stille miljø- og klimakrav. Anskaffelsene vil i hovedsak gjelde varer og tjenester og transport. 

Kommunene Stavanger, Oslo, Kristiansand og Karmøy har også fått Klimasats-støtte til å stille klimakrav i anskaffelser. Sunnmørskommunene samarbeider med disse om å lage god veiledning og nyttige verktøy for innkjøpere. Se en oppsummering av kommunenes erfaringer etter samarbeidet nedenfor.

Presentasjon av prosjektet på webinar

Den 31. mars 2020 arrangerte Miljødirektoratet et webinar om klimakrav i kommunens anskaffelser. Der holdt rådgiver Anna Zäll, fra Ålesund kommune, en presentasjon om hvordan kommunene kan stille strengere klimakrav i sine innkjøp. Du kan se opptak av webinaret under.