Klimasats-prosjekt

Koordinering av nasjonal hydrogenflåtebestilling

Fylke: Vestland
Søker: HORDALAND FYLKESKOMMUNE
Tilskudd: 1 260 000
Status: Gjennomført
Varighet av prosjekt: Jun 2019 - Nov 2022
Type tiltak: Hydrogen, Anskaffelser, Samarbeid med næringslivet
Søknad:
Tilsagn:
Rapport:

Vestland fylkeskommune har vært koordinator og pådriver for bruk av hydrogen i transport i regionen. Denne satsingen er langsiktig, med fokus på hydrogen i tungtransport, maritim sektor og industri. 

God koordinering av aktører har vært sentralt, blant annet med prosjektene H2 Truck og forskningssenteret MoZEES (Mobility Zero Emission Energy Systems) og en rekke sentrale aktører innen finans, infrastruktur, hydrogenproduksjon, båtbygging og -drift, varedistribusjon med mer. 

Videreføring av arbeidet gjøres gjennom eventuell utvidelse av prosjektet H2 Truck til Vestland. H2 Truck har mål om å få de første 100+ hydrogenlastebilene på norske veier innen 2025. 

Prosjektet ble nedskalert i forhold til søknaden, mye fordi Covid-19 gjorde det vanskelig å følge opp alle prosjektene og aktører som planlagt.