Klimasats-prosjekt

Koordinering av nasjonal hydrogenflåtebestilling

Fylke: Vestland (N)
Søker: HORDALAND FYLKESKOMMUNE
Tilskudd: 1 260 000
Status: Under gjennomføring
Varighet av prosjekt: Jun 2019 - Nov 2022
Type tiltak: Hydrogen, Anskaffelser, Samarbeid med næringslivet
Søknad:
Tilsagn:

Hordaland fylkeskommune skal samle flest mulig transportaktører for å koordinere flåteinnkjøp og infrastruktur for hydrogen.

Relevante lenker