Klimasats-prosjekt

Kortreist kvalitet kommunenettverk

Prosjektnavn: Kortreist kvalitet kommunenettverk
Fylke: Vestland (N)
Søker: EID KOMMUNE
Tilskudd: 175 000
Status: Gjennomført
Søknadsår: 2019
Type tiltak: Nettverk

Nettverket består av kommunene Bergen, Lier, Kristiansand, Stad, Stord, Asker, Moss, Arendal og Overhalla i tillegg til Trøndelag og Viken fylkeskommune.

Nettverket jobber med konkrete prosjekter på grunnlag av anbefalinger og kunnskap fra Kortreist Kvalitet.