Klimasats-prosjekt

Kortreist kvalitet kommunenettverk

Fylke: Vestland
Søker: EID KOMMUNE
Tilskudd: 175 000
Status: Gjennomført
Varighet av prosjekt: Mar 2019 - Jan 2020
Type tiltak: Nettverk
Søknad:
Tilsagn:
Rapport:

Nettverket består av kommunene Bergen, Lier, Kristiansand, Stad, Stord, Asker, Moss, Arendal og Overhalla i tillegg til Trøndelag og Viken fylkeskommune.

Nettverket jobber med konkrete prosjekter på grunnlag av anbefalinger og kunnskap fra Kortreist Kvalitet.