Klimasats-prosjekt

Ladepunkter kommunale tjenestebiler

Fylke: Vestfold
Søker: LARVIK KOMMUNE
Tilskudd: 1 300 000
Status: Gjennomført
Varighet av prosjekt: Mai 2019 - Des 2019
Type tiltak: Lade tjenestebiler
Søknad:
Tilsagn: