Klimasats-prosjekt

Ladeinfrastruktur til drosjer

Prosjektnavn: Ladeinfrastruktur til drosjer
Fylke: Viken (N)
Søker: FREDRIKSTAD KOMMUNE
Tilskudd: 400 000
Status: Under gjennomføring
Søknadsår: 2019
Type tiltak: Drosjer