Klimasats-prosjekt

Ladeinfrastruktur

Fylke: Akershus
Søker: AKERSHUS FYLKESKOMMUNE
Tilskudd: 93 000
Status: Gjennomført
Varighet av prosjekt: Jun 2019 - Jun 2021
Type tiltak: Forprosjekt, Lade annet
Søknad:
Tilsagn:
Rapport: