Klimasats-prosjekt

Ladeinfrastruktur

Prosjektnavn: Ladeinfrastruktur
Fylke: Viken (N)
Søker: AKERSHUS FYLKESKOMMUNE
Tilskudd: 93 000
Status: Gjennomført
Søknadsår: 2019
Type tiltak: Forprosjekt, Lade annet