Klimasats-prosjekt

Ladepunkt for biler i Åsnes kommune

Prosjektnavn: Ladepunkt for biler i Åsnes kommune
Fylke: Innlandet (N)
Søker: ÅSNES KOMMUNE
Tilskudd: 240 000
Status: Gjennomført
Søknadsår: 2019
Type tiltak: Lade tjenestebiler

Åsnes kommune fikk i 2018 og 2019 samlet støtte til etablering av 22 ladepunkter for bruk av kommunale tjenestebiler.

Resultater

Kommunen har etablert 52 ladepunkter, hvorav 30 er forbeholdt kommunale tjenestebiler.

Relevante lenker