Klimasats-prosjekt

Ladepunkt for elbiler til tjenestebruk på Hjelmeland

Fylke: Rogaland
Søker: HJELMELAND KOMMUNE
Tilskudd: 140 000
Status: Gjennomført
Varighet av prosjekt: Mai 2019 - Nov 2019
Type tiltak: Lade tjenestebiler
Søknad:
Tilsagn: