Klimasats-prosjekt

Ladepunkt for elbiler til tjenestebruk på Hjelmeland

Prosjektnavn: Ladepunkt for elbiler til tjenestebruk på Hjelmeland
Fylke: Rogaland (N)
Søker: HJELMELAND KOMMUNE
Tilskudd: 140 000
Status: Gjennomført
Søknadsår: 2019
Type tiltak: Lade tjenestebiler