Klimasats-prosjekt

Ladepunkt for kommunale tjenestebiler

Fylke: Troms
Søker: HARSTAD KOMMUNE
Tilskudd: 200 000
Status: Gjennomført
Varighet av prosjekt: Mai 2019 - Sep 2021
Type tiltak: Lade tjenestebiler
Søknad:
Tilsagn:
Rapport:

Harstad kommune har etablert seks ladepunkter til kommunale tjenestebiler. 

Relevante lenker