Klimasats-prosjekt

Ladepunkt for tjenestebiler i Orkdal kommune

Prosjektnavn: Ladepunkt for tjenestebiler i Orkdal kommune
Fylke: Trøndelag (N)
Søker: ORKDAL KOMMUNE
Tilskudd: 800 000
Status: Gjennomført
Søknadsår: 2019
Type tiltak: Lade tjenestebiler

Orkland kommune (tidligere Orkdal kommune) har etablert 40 ladepunkter for tjenestebiler. Etter første halvår av 2021, var 49 av kommunens ca. 70 småbiler elektriske. Kommunen rapporterer at utskiftingen av biler har gitt lavere utslipp av klimagasser, og redusert støy.

Relevante lenker