Klimasats-prosjekt

Ladepunkt for tjenestebiler i Orkdal kommune

Fylke: Trøndelag
Søker: ORKDAL KOMMUNE
Tilskudd: 800 000
Status: Gjennomført
Varighet av prosjekt: Mai 2019 - Apr 2021
Type tiltak: Lade tjenestebiler
Søknad:
Tilsagn:
Rapport:

Orkland kommune (tidligere Orkdal kommune) har etablert 40 ladepunkter for tjenestebiler. Etter første halvår av 2021, var 49 av kommunens ca. 70 småbiler elektriske. Kommunen rapporterer at utskiftingen av biler har gitt lavere utslipp av klimagasser, og redusert støy.

Relevante lenker