Klimasats-prosjekt

Ladepunkt i Bremanger kommune

Fylke: Vestland
Søker: BREMANGER KOMMUNE
Tilskudd: 200 000
Status: Gjennomført
Varighet av prosjekt: Jun 2019 - Nov 2019
Type tiltak: Lade tjenestebiler
Søknad:
Tilsagn: