Klimasats-prosjekt

Ladepunkt i Gloppen kommune

Fylke: Vestland
Søker: GLOPPEN KOMMUNE
Tilskudd: 120 000
Status: Gjennomført
Varighet av prosjekt: Mai 2019 - Des 2019
Type tiltak: Lade tjenestebiler
Søknad:
Tilsagn: