Klimasats-prosjekt

Ladepunkt i Selje kommune

Prosjektnavn: Ladepunkt i Selje kommune
Fylke: Vestland (N)
Søker: SELJE KOMMUNE
Tilskudd: 240 000
Status: Gjennomført
Søknadsår: 2019
Type tiltak: Lade tjenestebiler

Stad kommune, tildligere Selje kommune, har fått støtte til etablering av ladepunkter til kommunale tjenestebiler. Kommunen fikk tilsagn om støtte til etablering av 12 ladepunkter, men endte opp med å etablere 20 ladepunkter på seks ulike kommunale bygg.