Klimasats-prosjekt

Ladepunkt i Selje kommune

Fylke: Vestland
Søker: SELJE KOMMUNE
Tilskudd: 240 000
Status: Gjennomført
Varighet av prosjekt: Mai 2019 - Jun 2021
Type tiltak: Lade tjenestebiler
Søknad:
Tilsagn:
Rapport:

Stad kommune, tildligere Selje kommune, har fått støtte til etablering av ladepunkter til kommunale tjenestebiler. Kommunen fikk tilsagn om støtte til etablering av 12 ladepunkter, men endte opp med å etablere 20 ladepunkter på seks ulike kommunale bygg.