Klimasats-prosjekt

Ladepunkt Voss sjukeheim og Vetleflaten

Prosjektnavn: Ladepunkt Voss sjukeheim og Vetleflaten
Fylke: Vestland (N)
Søker: VOSS KOMMUNE
Tilskudd: 120 000
Status: Under gjennomføring
Søknadsår: 2019
Type tiltak: Lade tjenestebiler