Klimasats-prosjekt

Ladepunkt Voss sjukeheim og Vetleflaten

Fylke: Vestland
Søker: VOSS KOMMUNE
Tilskudd: 120 000
Status: Gjennomført
Varighet av prosjekt: Mai 2019 - Nov 2019
Type tiltak: Lade tjenestebiler
Søknad:
Tilsagn: