Klimasats-prosjekt

Ladepunkter for Avfall Sørs tjenestebiler

Prosjektnavn: Ladepunkter for Avfall Sørs tjenestebiler
Fylke: Agder (N)
Søker: KRISTIANSAND KOMMUNE
Tilskudd: 60 000
Status: Under gjennomføring
Søknadsår: 2019
Type tiltak: Lade tjenestebiler