Klimasats-prosjekt

Ladepunkter for Avfall Sørs tjenestebiler

Fylke: Agder
Søker: KRISTIANSAND KOMMUNE
Tilskudd: 60 000
Status: Gjennomført
Varighet av prosjekt: Mai 2019 - Aug 2020
Type tiltak: Lade tjenestebiler
Søknad:
Tilsagn:
Rapport: