Klimasats-prosjekt

Ladepunkter for kommunale tjenestebiler

Prosjektnavn: Ladepunkter for kommunale tjenestebiler
Fylke: Viken (N)
Søker: RINGERIKE KOMMUNE, STRATEGI OG UTVIKLING
Tilskudd: 425 000
Status: Gjennomført
Søknadsår: 2019
Type tiltak: Lade tjenestebiler

Ringerike kommune har etablert 22 ladepunkter for kommunale tjenestebiler innen helse- og omsorg.