Klimasats-prosjekt

Ladepunkter for kommunale tjenestebiler

Fylke: Buskerud
Søker: RINGERIKE KOMMUNE, STRATEGI OG UTVIKLING
Tilskudd: 425 000
Status: Gjennomført
Varighet av prosjekt: Mai 2019 - Okt 2021
Type tiltak: Lade tjenestebiler
Søknad:
Tilsagn:
Rapport:

Ringerike kommune har etablert 22 ladepunkter for kommunale tjenestebiler innen helse- og omsorg.