Klimasats-prosjekt

Ladepunkter for kommunale tjenestebiler

Fylke: Agder
Søker: FROLAND KOMMUNE
Tilskudd: 120 000
Status: Gjennomført
Varighet av prosjekt: Mai 2019 - Nov 2019
Type tiltak: Lade tjenestebiler
Søknad:
Tilsagn: