Klimasats-prosjekt

Ladepunkter for kommunale tjenestebiler

Prosjektnavn: Ladepunkter for kommunale tjenestebiler
Fylke: Agder (N)
Søker: FROLAND KOMMUNE
Tilskudd: 120 000
Status: Gjennomført
Søknadsår: 2019
Type tiltak: Lade tjenestebiler