Klimasats-prosjekt

Ladepunkter i Bærum kommune

Fylke: Akershus
Søker: BÆRUM KOMMUNE
Tilskudd: 500 000
Status: Gjennomført
Varighet av prosjekt: Mai 2019 - Sep 2020
Type tiltak: Lade tjenestebiler
Søknad:
Tilsagn:

Bærum kommune har etablert 40 ladepunkter til bruk i kommunal tjeneste.

Relevante lenker