Klimasats-prosjekt

Ladepunkter i Bærum kommune

Prosjektnavn: Ladepunkter i Bærum kommune
Fylke: Viken (N)
Søker: BÆRUM KOMMUNE
Tilskudd: 500 000
Status: Gjennomført
Søknadsår: 2019
Type tiltak: Lade tjenestebiler

Bærum kommune har etablert 40 ladepunkter til bruk i kommunal tjeneste.

Relevante lenker