Klimasats-prosjekt

Ladepunkter i Stjørdal kommune

Prosjektnavn: Ladepunkter i Stjørdal kommune
Fylke: Trøndelag (N)
Søker: STJØRDAL KOMMUNE
Tilskudd: 185 000
Status: Gjennomført
Søknadsår: 2019
Type tiltak: Lade tjenestebiler