Klimasats-prosjekt

Ladepunkter i Stjørdal kommune

Fylke: Trøndelag (N)
Søker: STJØRDAL KOMMUNE
Tilskudd: 185 000
Status: Gjennomført
Varighet av prosjekt: Mai 2019 - Des 2019
Type tiltak: Lade tjenestebiler
Søknad:
Tilsagn: