Klimasats-prosjekt

Ladepunkter til kommunale tjenestebiler

Fylke: Innlandet
Søker: GRAN KOMMUNE
Tilskudd: 680 000
Status: Gjennomført
Varighet av prosjekt: Mai 2019 - Aug 2020
Type tiltak: Lade tjenestebiler
Søknad:
Tilsagn:
Rapport: