Klimasats-prosjekt

Ladepunkter ved nytt sykehjem i Østre Toten

Fylke: Innlandet
Søker: ØSTRE TOTEN KOMMUNE
Tilskudd: 600 000
Status: Gjennomført
Varighet av prosjekt: Mai 2019 - Nov 2019
Type tiltak: Lade tjenestebiler
Søknad:
Tilsagn:
Rapport: