Klimasats-prosjekt

Ladepunkter ved nytt sykehjem i Østre Toten

Prosjektnavn: Ladepunkter ved nytt sykehjem i Østre Toten
Fylke: Innlandet (N)
Søker: ØSTRE TOTEN KOMMUNE
Tilskudd: 600 000
Status: Under gjennomføring
Søknadsår: 2019
Type tiltak: Lade tjenestebiler