Klimasats-prosjekt

Ladestasjoner elbiler

Fylke: Vestland
Søker: OSTERØY KOMMUNE
Tilskudd: 140 000
Status: Gjennomført
Varighet av prosjekt: Mai 2019 - Nov 2019
Type tiltak: Lade tjenestebiler
Søknad:
Tilsagn:

Osterøy kommune har gått til anskaffelse av 28 nye ladepunkter ved familie- og omsorgssenteret i Lonevåg. 20 av ladepunktene er øremerket kommunens egne tjenestebiler, mens de resterende åtte er tilgjengelige for andre tjenester og besøkende. Det er ladepunktene til tjenestebiler som har fått støtte fra Klimasats. 

Erfaringer

Kommunen trekker frem flere erfaringer fra prosjektet, blant annet:

  • Omstilling til elbiler har ført til flere positive effekter, både når det gjelder mindre utslipp av klimagasser og mindre støy.
  • Gode lademuligheter ved basen til hjemmetjenesten gir en svært effektiv og forutsigbar drift.
  • Reduserte utgifter til fossilt drivstoff.
  • Kommunen har fått et bedre omdømme og viser at de ønsker en omstilling til nullutslippssamfunnet. Dette får positive ringvirkninger til de ansatte i organisasjonen, men også for brukere.
  • Det er nødvendig med politisk forankring ved utskiftning av den kommunale bilparken til nullutslipp. 
Relevante lenker