Klimasats-prosjekt

Ladestasjoner for kommunale elbiler

Fylke: Innlandet
Søker: STANGE KOMMUNE
Tilskudd: 560 000
Status: Gjennomført
Varighet av prosjekt: Mai 2019 - Sep 2021
Type tiltak: Lade tjenestebiler
Søknad:
Tilsagn:
Rapport:

Stange kommune har fått støtte til å etablere 40 ladepunkter for kommunale tjenestebiler.

Relevante lenker