Klimasats-prosjekt

Ladestasjoner for kommunale elbiler

Prosjektnavn: Ladestasjoner for kommunale elbiler
Fylke: Innlandet (N)
Søker: STANGE KOMMUNE
Tilskudd: 560 000
Status: Gjennomført
Søknadsår: 2019
Type tiltak: Lade tjenestebiler

Stange kommune har fått støtte til å etablere 40 ladepunkter for kommunale tjenestebiler.

Relevante lenker