Klimasats-prosjekt

Ladestasjoner til kommunale tjenestebiler

Fylke: Troms
Søker: TROMSØ KOMMUNE
Tilskudd: 1 500 000
Status: Gjennomført
Varighet av prosjekt: Mai 2019 - Okt 2021
Type tiltak: Lade tjenestebiler
Søknad:
Tilsagn:
Rapport:

Tromsø kommune har etablert 100 ladepunkter rundt om i byen for kommunale tjenestebiler. Prosjektet er sett på som en start på kommunens planer om mange flere ladepunkter i de kommende årene.