Klimasats-prosjekt

Laksevåg vgs.

Prosjektnavn: Laksevåg vgs.
Fylke: Vestland (N)
Søker: HORDALAND FYLKESKOMMUNE
Tilskudd: 225 000
Status: Avlyst
Søknadsår: 2019
Type tiltak: Bygg, Forprosjekt