Klimasats-prosjekt

Laksevåg vgs.

Fylke: Vestland
Søker: HORDALAND FYLKESKOMMUNE
Tilskudd: 225 000
Status: Avlyst
Varighet av prosjekt: Apr 2019 - Avlyst
Type tiltak: Bygg, Forprosjekt
Søknad:
Tilsagn: