Klimasats-prosjekt

Lån en elsykkel – tilbud til innbyggere i Rana

Prosjektnavn: Lån en elsykkel – tilbud til innbyggere i Rana
Fylke: Nordland (N)
Søker: RANA KOMMUNE
Tilskudd: 250 000
Status: Gjennomført
Søknadsår: 2019
Type tiltak: Elsykkel

Rana kommune har kjøpt inn ti elsykler som har inngått i en utlånsordning for innbyggerne. Ordningen ble administrert av en utlånssentral i Mo i Rana kalt Bua, som allerede låner ut annet utstyr til innbyggerne. 

Både positive og negative erfaringer

Kommunen har blandede erfaringer med prosjektet. Etter ett års drift har syklene blitt lånt ut 82 ganger, og har erstattet over 5000 km med bilkjøring. Flere av de som har lånt elsykkel i perioden har også senere kjøpt sin egen.

Syklene krever en del vedlikehold, spesielt om vinteren. Det er en av grunnene til at utlånssentralen ikke ønsker å fortsette å leie ut elsykler. Flere av syklene har også blitt stjålet i løpet av året, for senere å ha blitt funnet og returnert. Etter tyveriene måtte leietakere fremvise gyldig førerkort for å være sikker på at syklingen erstatter bil, og det fungerte bra.

Relevante lenker