Klimasats-prosjekt

Løkkaungdom mot matsvinn

Fylke: Oslo
Søker: OSLO KOMMUNE BYDEL 2 GRUNERLØKKA
Tilskudd: 695 506
Status: Gjennomført
Varighet av prosjekt: Mai 2019 - Aug 2021
Type tiltak: Holdning og undervisning, Mat
Søknad:
Tilsagn:
Rapport:

Bydel Grünerløkka i ​Oslo kommune har jobbet med å redusere matsvinn og fremme klimavennlig mat i et prosjekt rettet mot bydelens ungdom.

Workshops, blogging og matsvinnambassadører

Bydelen ansatte en person med matfaglig bakgrunn som har drevet opplærings-, informasjons-, og holdningsskapende arbeid, i første omgang i bydelens tre fritidsklubber.

  • Prosjektet inkluderer blant annet utarbeiding av klimavennlige menyer, matkurs, matsvinn-festival, pop-up-arrangementer med servering av overskuddsmat og blogging.
  • Arbeidet har resultert i en rekke oppslag i lokalmedia.
  • Grønnsakshagen i Sofienbergparken, som er en viktig del av prosjektet, mottok Oslo kommune sin hagepris for det mest helhetlige hageprosjektet i 2020.

Vegetarisk fritidsklubb

Ett av målene i prosjektet var å innføre kun vegetarmat på fritidsklubbene i bydelen, og hos alle arrangementer i regi av bydelen. Vegetarmat er mer bærekraftig og noe alle kan spise. Den største klimagassbesparelsen og kostnadsbesparelsen i prosjektet, var å slutte og servere kjøtt.

Under nedstengningen på grunn av Covid-19, brukte kommunen foodtrucken som bydelen har for å nå barn og unge. Foodtrucken stod fast på Miljøhuset i Sofienberg hver torsdag, og barnehagebarn fikk servert vegetarmåltider. Barna var også med på å plante og høste grønnsaker som ble brukt i matproduksjonen. 

Innkjøpsmakt i kommunen

Oslo kommune har stor innkjøpsmakt og faste innkjøpsavtaler. Bydelen bidrar nå til at leveransene blir mer bærekraftige, og har økt kommunens tilgang på overskuddsvarer.

Det var utfordrende for bydelen å etablere samarbeid med grossister og matbutikker. De store aktørene samarbeider allerede med organisasjoner som Matsentralen, Frelsesarmeen og Blå kors, men bydelen har nå inngått en avtale med to butikker.

Utfordrende å få med ungdom

Det har vært utfordrende for bydelen å få med seg ungdom i prosjektet. Unge har mange andre interesser, og bruker tiden på fritidsklubben til gaming, lek og spill sammen med venner. Derfor var det å lønne ungdom for arbeid knyttet til dyrking, matlaging, transport og henting av overskuddsvarer var en nøkkelfaktor for å få de med.

Både ansatte og ungdom ved fritidsklubbene sier at de har fått en økt bevissthet, nysgjerrighet og interesse for matsvinn. Ved å lage og spise måltider som er laget av mat som i de fleste tilfeller ville ha havnet i søpla, har de fleste erfart at det både smaker godt, og at det ikke er farlig å spise. Prosjektet skal nå videreføres til å inkludere barnehagene i bydelen.

Nytt storkjøkken gir klimakutt 

Bydelen skal etablere et storkjøkken for å forsyne fritidstilbud og barnehager med bærekraftig og sunn mat. Kjøkkenet skal etableres i 2025, og vil produsere 3000–4000 måltider hver dag. Målet er å redusere matsvinnet ved å produsere og porsjonere ut måltidene fra et sentralkjøkken som samarbeider tett med mottakerne av maten.

Relevante lenker