Klimasats-prosjekt

MaaS 2 – mobilitet for nye Bodø rådhus

Fylke: Nordland
Søker: BODØ KOMMUNE
Tilskudd: 225 000
Status: Gjennomført
Varighet av prosjekt: Mai 2019 - Okt 2020
Type tiltak: Elsykkel, Sykkel
Søknad:
Tilsagn:
Rapport: