Klimasats-prosjekt

MaaS 4 – nye mobilitetsløsninger for TA Drift

Fylke: Nordland
Søker: BODØ KOMMUNE
Tilskudd: 200 000
Status: Gjennomført
Varighet av prosjekt: Mai 2019 - Mar 2020
Type tiltak: Lade tjenestebiler, Maskiner og kjøretøy
Søknad:
Tilsagn:
Rapport: