Klimasats-prosjekt

MaaS 4 – nye mobilitetsløsninger for TA Drift

Prosjektnavn: MaaS 4 – nye mobilitetsløsninger for TA Drift
Fylke: Nordland (N)
Søker: BODØ KOMMUNE
Tilskudd: 200 000
Status: Under gjennomføring
Søknadsår: 2019
Type tiltak: Lade tjenestebiler, Maskiner og kjøretøy