Klimasats-prosjekt

Mål om 50 % klimagassreduksjon Kleppeloen skule

Fylke: Rogaland
Søker: KLEPP KOMMUNE
Tilskudd: 375 000
Status: Gjennomført
Varighet av prosjekt: Apr 2019 - Aug 2020
Type tiltak: Bygg, Forprosjekt
Søknad:
Tilsagn:

Klepp kommune skal bygge en ny skole og ville utrede klimavennlige løsninger for å halvere klimagassutslipp i forhold til et referansebygg. Kommunen har særlig sett på materialvalg og bruk av massivtre.

Kommunen har også fått Klimasats-støtte (se lenke under) til merkostnader knyttet til klimavennlige løsninger ved bygging av skolen.

Relevante lenker