Klimasats-prosjekt

Mål om 50 % klimagassreduksjon Kleppeloen skule

Prosjektnavn: Mål om 50 % klimagassreduksjon Kleppeloen skule
Fylke: Rogaland (N)
Søker: KLEPP KOMMUNE
Tilskudd: 375 000
Status: Gjennomført
Søknadsår: 2019
Type tiltak: Bygg, Forprosjekt

Klepp kommune skal bygge en ny skole og ville utrede klimavennlige løsninger for å halvere klimagassutslipp i forhold til et referansebygg. Kommunen har særlig sett på materialvalg og bruk av massivtre.

Kommunen har også fått Klimasats-støtte (se lenke under) til merkostnader knyttet til klimavennlige løsninger ved bygging av skolen.

Relevante lenker